شیرظرفشویی دیواری کلار مدل نیو آریا

  • موجود در رنگ بندی : سفید ، طلایی ، طلایی مات ، مات

ارسال رایگان
برای تمامی سفارشات کشور
free-shipping
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
- +

توضیحات

شیر ظرفشویی دیواری

تاریخچه شیرآالت در ایران و جهان
شاید فکر کنید شیرآالت زاده جهان مدرن هستند اما ، تاریخچه شیرآالت به ۱۷۰۰ سال قبل از میالد مسیح
بر میگردد. در ابنیه و به خصوص کاخهای دوران باستان، عالوه بر لولههای سفالی برای انتقال جریان آب،
ردپای استفاده از شیرهایی از جنس طال، نقره، مرمر و فلزات دیگر برای کنترل مسیر و جریان خروج آب به
چشم میخورد. در قرن چهارم میالدی، رومیان از لولهکشی و شیرآالت برای هدایت آب به حمامهای
خصوصی و عمومی، فواره و آب انبارها استفاده میکردند.
جالب است بدانید که در ابتدا، خروجی آب سرد و گرم یکپارچه نبود و از دو شیر مختلف برای آنها استفاده
میشد تا اینکه در سال ،۱۹۳۷ فردی به نام الموین یکی از دستانش را با جریان آب داغ سوزاند و همین
اتفاق جرقه تولید اولین شیرها با خروجی آب سرد و گرم یکپارچه شد.
واژه شیر از کجا آمده است؟
شیر، نماد قدرت و صالبت است. در معماری های قدیم از شیر در ستونها و تزئینات کاخها و بناها استفاده
میشده است. در خیلی از موارد در ستونها یا فوارهها، جریان آب از دهان شیر خارج میشده و این موضوع
با پیدایش و تولید شیرآالت، به آنها هم انتقال پیدا کرده است.
گفته میشود اولین شیرها که به شکل مدرن وارد ایران شدند هم دارای تمثالی از شیر به عنوان اهرم باز و
بسته کردن جریان آب بودهاند و اینگونه، این وسیله در فارسی شیر نام گرفته است.

علامت CE از دو کلمهی European Community و به معنی اروپای متحد است و انطباق محصول با
قوانین و مشخصات تعریف شده در اروپای متحد را نشان میدهد. محصوالتی با استاندارد CE مجوز ورود به
بازارهای اروپایی را دارند.

عوامل اساسی که وقت خرید شیرالات منزل باید در نظر بگیرید:
شما وقتی قصد تعویض شیرآلات منزل را دارید، در مغازه تجهیزات منزل اول به چه چیزی توجه میکنید؟
خب احتماال جواب خیلی از ما به این سوال “زیبایی” است. زیبایی شیرآلات منزل اصال کماهمیت نیست.
یک سرویس بهداشتی، حمام یا آشپزخانه وقتی زیبا و بینقص خواهد بود که حتی کوچکترین جزئیات در
هماهنگی کامل باشند. یکی از انواع دسته بندی های شیرآالت آشپزخانه براساس نوع اتصال آنها است.
گروهی از شیرآالت آشپزخانه به طور مستقیم به سینک وصل می شوند و در مقابل هستند شیرآلاتی که که
به پیشخوان و یا دیوار آشپزخانه متصل می گردند.
درحقیقت این میزان تنوع اتصال شیرآالت باعث می شود تا سلیقه های مختلف و طرفداران دکوراسیون های
متفاوت نیز راضی باشند.

کارآمدی قبل از هر چیز
این مورد تا حدودی به شما، خانه و سبک زندگی شخصیتان مربوط خواهد شد. شما روزی چند بار
دستهایتان را میشویید؟ آیا باز و بسته کردن شیرهای اهرمی برایتان راحت است؟ این سوالها و بسیاری از
سواالت دیگر را بپرسید و با فروشنده هم مشورت کنید. مثال اگر فرزند دارید، باید حتما شیری را بگیرید که
آسان باز و بسته میشود و ارتفاع زیادی ندارد.

از ظاهر ماجرا غافل نشوید
اگر در حال خرید شیرآلات منزل هستید، احتماال یا قصد تغییر دکوراسیون دارید و یا ابتدای راه ساخت یک
خانه ایستادهاید. هر دو اینها فرصتهایی خوب هستند تا طراحی داخلی فضا را دگرگون کنید و طبق
سلیقهتان از نو بسازید. شیرآالت منزل عالوه بر کارآمدی، باید با رنگهای غالب فضای شما هماهنگ باشند.
اندازهها را هماهنگ کنید

شیر ظرفشویی دیواری

باورش سخت است اما قد و اندازه تمام شیرها برای تمام فضاها مناسب نیست. وقتی در مغازه ، شیرآلات
منزل انتخاب میکنید شاید اندازه آخرین عاملی باشد که به آن فکر کنید اما همین موضوع میتواند شما را
در دردسر بیاندازد، مخصوصا در شیرآالت آشپزخانه و روشویی. یک شیر بزرگ یا بیش از اندازه کوچک
میتواند نمای روشویی را به کل خراب کند. طول، عرض و ارتفاع سینک و روشویی را یادداشت کنید و وقت
خرید شیرآالت حتما در نظر بگیرید. یکی از تفاوت های انواع شیرآالت آشپزخانه با دیگر انواع شیرآالت
ارتفاع آنها است. بلندتر بودن ارتفاع این نوع شیرآالت به این دلیل است ظروف با اندازه ی مختلف در سینک
آشپزخانه به راحتی شسته شوند. اگر شیرآالت آشپزخانه کوتاه و نامناسب باشند کارایی الزم را ندارد و
چیزی جز مزاحمت هنگام کار ایجاد نمی کنند.

جنس شیرآلات
بر اساس استاندارد، قسمتهای به کار رفته در شیرآلات بهداشتی به استثنای دستگیره، باید از جنس آلیاژ
برنج باشد. آلیاژ برنج ترکیبی از مس و روی است که مقاومتی باال در برابر اکسایش دارد. مس داخل برنج )از
طریق اثر اولیگو دینامیک( خاصیت میکروبکشی نیز به آن میدهد.
مطابق استاندارد ملی ایران، حداکثر سرب بکار رفته داخل آلیاژ برنج برای تولید شیرآالت بهداشتی، باید دو
و نیم درصد باشد و بر همین اساس کلیه مواد مصرفی در شیرآالت باید تحمل دمای تا ۹۰ درجه سانتیگراد
را داشته باشند. کیفیت شیر باید طوری باشد که تغییری در کیفیت ظاهر، رنگ، بو و طعم آب آشامیدنی
مصرفی ایجاد نکند. از طرفی ضخامت شیرآالت نیز باید بتواند فشار استاتیکی ٢٥ بار را بدون تغییر شکل
تحمل کند.

شیر ظرفشویی دیواری

همه آن چیزی که درباره جنس شیرآالت گفتیم، ویژگیهای شیرآالت استاندارد بود در حالی که در بازار به
علت تنوع قیمت، شیر آالت غیر استاندارد نیز وجود دارد.
جنس انواع شیرآالت موجود دربازار
شیرآالتی که در بازار وجود دارند از دو دسته مواد ساخته میشوند، آلیاژ برنج و سرب خشک. شیرآالت
ساخته شده از سرب خشک قیمت کمی دارند اما ضررهای جبرانناپذیری هم با خود به همراه دارند؛ سرب
خشک دوام کمی داشته و خیلی زود خرد یا شکسته میشود و از همه مهمتر اینکه اگر روکش سرب از بین
برود، با ترکیب سرب با آب آشامیدنی سالمتی انسان به خطر میافتد. اینجاست که میگویند هیچ ارزانی بی
علت نیست.
در خرید شیرآالت، صرفهجویی کردن بی معناست، چون به همان نسبت با خرید جنس بی کیفیت هم آب
خانهتان بیش از حد معمول هدر رفته، هم شیرآالتی که خریدهاید با عمر کمی که دارند، پولتان را هدر
میدهند.
اما اگر هنگام خرید به جنس و طول عمر شیرآالت توجه کنید، تا سالها از خرید دوباره آنها بی نیاز
میشوید و از کارکردشان در خانه خود، اطمینان خاطر خواهید داشت.
شیرآالت از جنس آلیاژ برنج بهترین انتخاب محسوب میشوند، اگر شیرآالت از جنس برنج باشند و عوامل
استاندارد دیگری که پیش از این برای شما برشمردیم دارا بودند، در خرید آنها شک نکنید.

آبکاری شیرآلات چیست؟
آبکاری فرایندی است که در دهههای اخیر توسط تولیدکنندگان شیرآالت انجام میشود. آبکاری به این
معناست که یک الیه فلز نازک و مقاوم را بر روی شیرآالت میپوشانند تا عالوه بر زیبایی، به افزایش
استحکام شیرآالت کمک کند. آبکاری شیرآالت میتواند جنس، رنگ و ضخامتهای مختلفی داشته باشد.
روشن است هرچه ضخامت الیه آبکاری بیشتر باشد، شیرآالت عمر بیشتری خواهند داشت. شیرآالتی که این
روزها در بازار در انواع و رنگهای متنوع میبینید حاصل نوعی از آبکاری است. خوب است بدانید بسته به
اینکه آبکاری چه جنسی دارد و این موضوع که شیرآالت چه مدل و نوعی هستند، حتی روش آبکاری نیز
میتواند متفاوت باشد.

شیر ظرفشویی دیواری

شیر ظرفشویی کلار

یکی از محبوبترین و بهترین روشهای آبکاری، آبکاری شیرآالت از طریق جریان الکترونیکی است که
مقاومت بینظیری را به ارمغان میآورد. روشهای دیگری نیز همچون آبکاری از طریق فرایند شیمیایی
اتوکاتالیستی نیز صورت میگیرد که همانند روش الکترونیکی، جال و مقاومت شیرآالت را افزایش میدهد.
این روشها باعث میشود تا چند مزیت ویژه به وجود آیند که در ادامه شما را با آنها آشنا خواهیم کرد:
o مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدن؛
o سخت بودن در برابر خراش و شکستگی؛
o کاهش اصطکاک و افزایش جالی خیرهکننده؛
o چسبندگی رنگ بسیار پیشرفته نسبت به روشهای رنگآمیزی قدیمی
انواع آبکاری شیر الات
شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که هنگام آبکاری شیرآالت از مواد اولیه گوناگون و فلزهای مختلفی بر
اساس رنگبندی و جنس بدنه استفاده میشود تا بتوانید بر اساس سلیقه و دکوراسیون خانه خود محصول
موردنظر را انتخاب کنید

آبکاری با آلیاژ برنج
استفاده از روکش آلیاژ برنج که طی یک پروسه تخصصی، یک الیه نازک از برنج بر روی شیرآالت قرار
میگیرد باعث شده تا حس و حال کالسیک و سنتی را در منزل شما ایجاد کند. این نوع از آبکاری به صورت
براق، مات و همچنین برس خورده در بازار موجود است که عالوه بر اینکه ظاهر بسیار زیبایی دارند، بسیار
مقاوم نیز هستند و میتوانند تکمیلکننده و هماهنگ با دیگر وسایل منزلتان باشند. دقت داشته باشید که
مدلهای مات و برس خورده میتوانند اثرانگشت و لک کمتری را از خود نشان دهند و به راحتی با استفاده
از دستمال تمیز شوند.

شیر ظرفشویی دیواریآبکاری با برنز

این نوع از آبکاری که ظاهر تیرهتری نسبت به آبکاری با آلیاژ برنج دارد، میتواند یکی از گزینههایی باشد که
هم قیمت باالتری دارد و هم ظاهر فوقالعاده جذابی را به خانه شما ارائه میدهد. در این نوع از آبکاری که با
استفاده از برنز صورت میگیرد معموالً برنز با روغن ترکیب شده تا هم مقاومت بیشتری پیدا کند و هم
ظاهری سنتی را به خانه شما ارائه دهد.
آبکاری با کروم
یکی از محبوبترین روشهای آبکاری که با استفاده از دستگاههای فوق پیشرفته به تولید و توزیع آنها
پرداخته است، استفاده از فلز کروم بوده که عالوه بر ظاهری کالسیک بسیار شیک و خیره کننده است.
آبکاری با نیکل
آبکاری شیرآالت با نیکل در دو نوع براق یا برس خورده توسط شرکتهای سازنده، تولید و در بازار عرضه
میشوند. در حقیقت میتوان گفت آبکاری با استفاده از نیکل ظاهر گرمتری را نسبت به آبکاری با کروم به

شما ارائه میدهد. الزم به ذکر است با توجه به اینکه نیکل فلز گرانقیمتی است، میتواند هزینه شما را
افزایش دهد. همچنین توجه داشته باشید که انتخاب این نوع از آبکاری ، ظاهری خیرهکننده و بسیار زیبا را
به طراحی خانه شما اضافه میکند.
مدل براق آن در حین اینکه بسیار چشمنواز است، اما معموالً لکهها را زودتر به خود جذب میکند که در
صورت عالقه میتوانید مدل برس خورده آن را سفارش دهید که از مقاومت بیشتری در برابر لکهها برخوردار
است.

شیر ظرفشویی دیواری

آبکاری با استیل
استیل در حقیقت نوعی فوالد آلیاژی است که در آن از عناصر نیکل و کروم استفاده شدهاست. این مدل از
آبکاری به دلیل مقاومت بینظیر و زیبایی چشمنواز و آسان بودن در تمیزکردن آن در سراسر جهان از
محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است. این مدل از فلز دارای قابلیت ضد باکتریایی بوده و نسبت به دیگر
فلزات از مقاومت بسیار زیادی برخوردار است و به دلیل خاصیت ضدزنگ بودن آن، میتواند گزینه بسیار
مناسبی برای مناطقی باشد که از آبوهوای مرطوب برخوردار هستند و احتمال اکسید شدن فلزات در آنجا
زیاد است.
آبکاری با استفاده از فلزات گران قیمت
روشهای دیگری برای آبکاری شیرآالت وجود دارد که از طریق فلزات گرانقیمتی همچون طال و نقره
استفاده میشود که عالوه بر اینکه مقاومت باالیی در شیرآالت شما ایجاد میکند، به دلیل استفاده از فلزات
با ارزش باعث میشود فضای خانه شما ظاهری الکچری و گرانقیمت به خود بگیرد.
استفاده از طال در آبکاری شیرآالت به دلیل مقاومت بسیار زیاد در برابر زنگزدگی و همینطور رسانایی
جریان الکتریسیته که بسیار حائز اهمیت است به دلیل قیمت بسیار باالی آن معموالً این نوع از شیرآالت
که از طرفداران خاص خود برخوردار هستند، در تعداد محدود تولید میشوند.
آبکاری با فلز نقره
آبکاری با فلز نقره مقرون به صرفهتر از آبکاری با استفاده از طال است.
در این نوع از آبکاری همانند طال این فلز از مقاومت و عبور جریان الکتریسیته باالیی برخوردار بوده و آبکاری
در آن به بهترین شکل ممکن صورت میگیرد. این نوع از فلز بااینکه در برابر زنگزدگی مقاوم است اما نقاط

ضعفی را نیز داراست که میتوان به پوسته پوسته شدن و ترکخوردگی آن که اگر در شرایط مطلوب
نگهداری نشود، اشاره کرد.
آبکاری با شیوه نوین PVD
PVD مخفف عبارت deposition vapor Physical به معنی »انباشت بخار فیزیکی« است که امروزه در
صنایع بسیار متنوعی از ساخت هواپیما ، موشک ، ماهواره و البته شیرآالت بهداشتی ساختمان کاربرد دارد.
این تکنولوژی نوپا که در حال جایگزینی روشهای آبکاری و پوششدهی مرسوم شیرآالت ساختمانی است ،
در واقع از تکنیکهای متنوعی برای تولید بخار از مواد پوشاننده خاص در خال و انباشت و متراکمسازی آن
روی سطح مورد نظر در دمای پایینتر بهره میبرد. در این روش، الیه نازکی از فلزات بسیار مقاوم در دماهای
باال روی سطوح مورد نظر رسوب کرده و آن را می پوشانند.

مزایای PVD
از نقطه نظر مصرف کنندگان، شاید افزایش چشمگیر دوام و مقاومت شیرآالت ساختمانی مهمترین مزیت
استفاده از تکنولوژی PVD برای ایجاد روکش محافظ روی شیرهای بهداشتی باشد. این پوشش عالوه بر
اینکه در برابر دماهای باال مقاومت خوبی دارد، در برابر سایش هم بسیار عالی عمل میکند و همراه با افزایش
طول عمر شیرآالت، از ایجاد خط و خش جلوگیری میکند.
مزیت مهم بعدی استفاده از این تکنیک، خاصیت آنتیباکتریال سطوح ایجاد شده توسط تکنیکهای PVD
است. این سطوح خاصیت ضد باکتری و میکروبی داشته و آلودگیها معموال روی این سطوح پایداری و عمر
چندانی نخواهند داشت و در نتیجه سالمت و بهداشت بیشتری را برای اعضای خانواده فراهم میآورند.
سومین مزیت مهم و حیاتی این تکنیک برای جوامع امروزی، سازگاری بسیار بیشتر آن با محیط زیست در
مقایسه با روشهایی همچون آبکاری با فلزات یا نقاشی است. PVD اگرچه هزینه تولید بیشتری داشته و
سرعت تولید پایینتری هم دارد، اما از نظر پسماند و مواد شیمیایی مضر تولیدی یا مصرفی در طول فرآیند
پوششدهی، به محیط زیست آسیبی نمیرساند.
دیگر مزیت مهم استفاه از تکنولوژی PVD در تولید شیرالات، ایجاد سطوح ویژهای روی شیرالات است که
عالوه بر مقابله با باکتریها و آلودگیها، در برابر قطرات آب و مواد شوینده هم سرسختانه مقاومت میکنند.

شیر ظرفشویی دیواری

قطرات آب و مواد شوینده معمول که در حمام و دستشویی یا آشپزخانه به طور دائم روی سطوح شیرآالت
پخش شده و باعث خوردگی و لکه میشوند، با برخورد به سطوح صیقلی شبهنانوی شیرالات PVD، به
راحتی سر خورده، پایین میریزند و امکان تجمع و آسیب به این گونه شیرآالت را ندارند.
و در نهایت این تکنولوژی عالوه بر اینکه با ایجاد الیههای بسیار نازک و سرسخت باعث سبکی قابل توجه
شیرآالت و حفظ زیبایی ظاهری آنها میشود، امکان استفاده از رنگهای بسیار متنوعی را نیز فراهم میآورد.

برای کسب اطلاعات بیشتر راجب شیرالات و محصولات آشپزخانه میتوانید به بلاگ مهیار استور و یااینستاگرام و سایت ما مراجعه کنید تا مشاوران فروش ما به شما کمک کنند.

نقد و بررسی‌ها

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.