می توانید برای نصب محصولات فابر ، فاستر، روسا، گرنیه و فابیتا در سراسر کشور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۲۶۳۰۴۰۷۸ 

 

۰۲۱-۲۶۳۰۴۰۷۲

(خدمات مرکزی)

(اگر رشت ساکن هستید لطفا دستور فرمایید آقای پوربخش خدمت برسند.) 

 

ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم با ما تماس بگیرید

 

 

فروشگاه مهیار 

مهندس مهیار قاسمی پور